Prohlídka

Muzeum se nachází v prvním a druhém patře domu č. 6 na náměstí Edvarda Beneše. Do muzea se vstupuje přes infocentrum v prvním patře, držitelé karty ZTP mohou použít bezbariérový vstup ze zadního dvora od autobusového nádraží a odtud vyjet výtahem do druhého patra.

Za infocentrem se nachází první výstavní místnost v bývalé trezorovně české spořitelny. Jednalo se o nejhlídanější část spořitelny, trezor v rohu místnosti je původní. Přímo v trezoru je možné si prohlédnout výstavu starých platidel, ve vitrínách jsou k vidění staré masopustní masky.
Z bývalé trezorovny se po schodišti dostanete do druhého výstavního sálu. Postavy na pódiu uprostřed sálu představují výběr z milevských maškarních průvodů. Masky jsou částečně původními maškarními maskami ze sbírek milevského muzea, částečně byly nově vyrobeny podle starých forem firmou Rydygr ze Zákup, odkud pocházela i velká část masek z prvorepublikového období.

Nepředstavují přesné kopie původních maškarních kostýmů, ty se ostatně časem měnily. V čele průvodu se veze Bakus, nejdůležitější postava masopustního průvodu. Mezi tradiční milevské masky patřili nosiči, cikánka, medvěd, bába s nůší, Turek s hadem, párkař, koza, kobyla, smrt. Už osmdesátých letech 19. století se mezi maskami objevují indiáni. Holiči v cukrářských čepicích běhali po stranách průvodu a přihlížející mazali cukrářskou pěnou. Oblíbenou částí maškarního průvodu byla i slepičí farma nebo kameramanka. Mezi novějšími maskami patří k nejvýraznějším Dlouhán. Za průvodem kráčel v devatenáctém století "bláznivý Pavel", s křížkem po funuse. V rohu místnosti jsou k vidění restaurovaný funkční hodinový stroj z roku 1749.
Porovnat postavy s autentickými milevskými maškarami můžete na fotografiích vystavených po stěnách expozice, nejstarší fotografie pochází z doby před rokem 1904 (číslo na fotografii odpovídá zřejmě jejímu sériovému číslu). V druhé místnosti horního patra je kinosál pro dvanáct lidí, kde si můžete prohlédnout staré dokumenty z roku 1935,

V místnosti za kinosálem je umístěn fotografický koutek, kde se můžete vyfotit v replikách tradičních milevských masek, děti si mohou vybarvit vlastní masku či omalovánky s maškarním tématem ve výtvarné dílničce.